Liturgia online z naszego kościoła

Na naszym kanale YouTube na żywo transmisje:

Msza święta w niedzielę o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00;

Msza święta w dni powszednie o 7.00 i 18.00;

Różaniec z kaplicy o 20.30;

Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. o godz. 18.00 oraz Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.30.

Zapraszamy do subskrybowania

Podziel się:
Zaszufladkowano do kategorii kościół, modlitwa, ogólna, wspólnota | Dodaj komentarz

Nowe zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z najnowszymi zarządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa informujemy, że każdorazowo w kościele lub kaplicy może przebywać nie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Na Mszę św. mogą wejść tylko przedstawiciele osób, które zamówiły intencje mszalne (wejście po prawej stronie świątyni przez zakrystię).

Kaplica św. Stanisława jest otwarta od godz. 7.00 do 18.00. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Także w tym miejscu może przebywać nie więcej niż 5 osób.

Spowiedź w dni powszednie – nie odkładajmy jej na ostatnią chwilę;

>>> w kościele od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00

>>> w kaplicy św. Stanisława od 17.00 do 18.00

Podziel się:
Zaszufladkowano do kategorii ogólna | 2 komentarze

Informacje w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (stan do 24. marca)

Informacje w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie wytycznych Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (pełny tekst komunikatu poniżej).

a. Stosujemy się do rozporządzeń organów państwowych i zarządzeń kościelnych.

b. Podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób.

c. Zachęcamy do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych (wg dekretu abp. Stanisława Budzika). Prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

d. Msze św. niedzielne w kościele o godz.: 6.45, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 18.00.

e. Dla osób, które chcą przyjąć Komunię św. bez uczestnictwa we Mszy św. będzie taka możliwość w kościele o godz. 16.00 i 17.00.

f. Jako Wasi duszpasterze, o godz. 20.30, odmawiamy w kaplicy zakonnej różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia; miłosiernemu Bogu polecamy wszystkich parafian. Zachęcamy także Was, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiać różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

g. Kaplica św. Stanisława z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 17.45.

h. W kościele można skorzystać ze spowiedzi w dni powszednie przed poranną Mszą św. i od godz. 17.30.

i. Do odwołania zawieszone wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych.

j. W kancelarii parafialnej załatwiamy tylko pilne sprawy w godzinach od 17.00 do 17.30.

Podziel się:
Zaszufladkowano do kategorii ogólna | Dodaj komentarz

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  1. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  1. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  1. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 • W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  • rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 • W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

  • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 • Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  • liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  • zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  • sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

___________________________________________________________________________

Informujemy ponadto, że Arcybiskup Lubelski udzielił wspomnianej dyspensy dla wiernych Archidiecezji.Ponadto w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych i do zalecenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup prosi kapłanów i wiernych, aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób.

Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:

W  niedziele: o 7.00 w TVP 1, o 9.30 w Telewizji TRWAM, o 10.00 w TVP3 Lublin, o 11.00 w TVP 1, o 13.00 w TV POLONIA oraz w 1. programie Polskiego Radia o 9.00 i 19.00.

W dni powszednie tygodnia transmisja Mszy Świętej o godz. 7.00 w TVP 1 i 20.00 w TVP 3.

Równocześnie zachęcamy o włączenie się w domach w zaproponowaną przez Przewodniczącego KEP modlitwę różańcową o godz. 20.30 „w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia”.

Podziel się:
Zaszufladkowano do kategorii ogólna | Dodaj komentarz

Komunikat Przewodniczącego KEP ws. zagrożenia koronawirusem

W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

 1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.
 2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.
 3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.
 4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Podziel się:
Zaszufladkowano do kategorii ogólna | Dodaj komentarz