Oaza rodzin – Domowy Kościół

gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Historia
Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Centrum DK jest w Krościenku nad Dunajcem gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze rekolekcje dla rodzin, które rozpoczęły rozwój ruchu.

Członkowie DK
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów, aby sobie wzajemnie pomagać “Równi usługują równym”.

Duchowość
Domowy Kościół zawraca szczególną uwagę na duchowość małżeńska, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą Zobowiązania, które zbliżają małżonków do Boga i pomagają wzrastać na drodze duchowości małżeńskiej. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków oraz poprzez wzajemną pomoc innych małżeństw z kręgu.

Krąg
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, które pragną wspomagać się wzajemnie w budowaniu domowego kościoła w swoich rodzinach. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest duchowa pomoc i obecność księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
– dzielenie się życiem,
– modlitwa,
– formacja.

Świadectwa

“Aktywny udział w Domowym Kościele oznacza dla nas spędzanie czasu z Bogiem poprzez modlitwę, lekturę Pisma świętego, spotkania wspólnotowe i rekolekcje. Już nasi przodkowie zauważyli, że “kto z kim przestaje, takim się staje”. Mamy nieodparte wrażenie, że my również poprzez bycie z Bogiem stajemy się do niego nieco bardziej podobni”.
[Ewa i Andrzej]

“Człowiek będąc w DK, jest bliżej prawdy. DK bardziej zbliża do siebie naszą rodzinę, pomaga rozwiązywać trudności dnia codziennego w duchu miłości” i przebaczenia”.
[Kasia i Andrzej]

“W DK w oparciu o Ewangelię możemy wzrastać duchowo w małżeństwie. Nie jest to łatwe, ale bardzo pomaga, aby w życiu codziennym okazywać wszystkim ludziom miłość, dobroć i służyć tam gdzie jesteśmy postawieni”.        
[Beata i Robert]

Formacja DK pozwala wzrastać naszej wierze oraz poprawia relacje z innymi ludźmi, szczególnie w małżeństwie i rodzinie. Wspólnota umacnia nas i mobilizuje. Dary DK pomagają usłyszeć  myśl Bożą w naszej rodzinie”.
[Joanna i Andrzej]

“Wspólnota DK ciągle kształtuje naszą wiarę i jest drogowskazem na dalsze życie. W DK wspólnie z przyjaciółmi możemy bez skrępowania dzielić się Słowem Bożym, czerpać z Niego siły do przezwyciężania trudności życiowych”.
[Lilla i Zbyszek]

“Byliśmy bliscy rozejścia się. Dialog małżeński, wzorowanie się na Chrystusie, pomogły nam zmienić nasze życie. Wspólna modlitwa połączyła nas duchowo”.
“Staliśmy się bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla siebie i dla naszych dzieci. Bardziej dostrzegamy ich potrzeby, nie tylko te materialne, ale i duchowe. Poświęcamy więcej czasu na rozmowy z nimi”.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, USA, Kanadzie, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl lub lubelskiej stronie Ruchu Światło-Życie www.oaza.lublin.pl

Dołącz do nas!!!

Kontakt z małżeństwem z DK
Ela i Marek Sokołowscy
Tel: 0-81 740 65 47

Czekamy!!!
Rodziny z DK z naszej parafii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *