nowenna…

w intencji otrzymania łaski za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego

DZIEŃ PIERWSZY
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski o które Cię prosimy oraz daj nam za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY
Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w bł. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY
Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił (Łk 1, 53)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY
Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 2)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14, 27)
Panie Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława…
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…