koronka…

…10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

 Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję, zawarta w pierwotnej regule Marianów – „Regule 10 Cnót NMP”. Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca.

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:

 • Ojcze nasz
 • Dziesięć razy Zdrowaś Maryjo
  za każdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża… wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności:
 1. Najczystsza,
 2. Najroztropniejsza,
 3. Najpokorniejsza,
 4. Najwierniejsza,
 5. Najpobożniejsza,
 6. Najposłuszniejsza,
 7. Najuboższa,
 8. Najcierpliwsza,
 9. Najmiłosierniejsza,
 10. Najboleśniejsza,

          …módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 • Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
 • Wszyscy: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
 • W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. 
 • P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
 • W. Amen.
 • P. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
 • W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *