Marianie

POCZĄTKI I ROZWÓJ ZAKONU

 ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW (MIC) jest pierwszym zakonem powstałym na ziemiach polskich. Założył je ojciec Stanisława Papczyński (1631-1701) w drugiej połowie XVII w., widząc upadek moralności i zagrożenie wiary swoich rodaków w okresie licznych wojen i klęsk, jakie spadały na ówczesną Rzeczpospolitą.

 Ojciec Założyciel pragnął, aby nowa rodzina zakonna w sposób szczególny szerzyła cześć Maryi, pomagała duszom w czyśćcu cierpiącym oraz otaczała swą opieką duszpasterską przed wszystkim najuboższych i najbardziej zaniedbanych wiernych. Szybko rozwijający się zakon już w wieku XVIII stał się wspólnotą międzynarodową, skupiającą oprócz Polaków i Litwinów także Rusinów, Portugalczyków, Czechów, Węgrów, Francuzów oraz Włochów, co zawdzięczał w dużym stopniu ojcu Kazimierzowi Wyszyńskiemu (1700-1755).

 Po upadku Powstania Styczniowego władze carskie konsekwentnie zmierzały do likwidacji wspólnoty zakonnej, pozostawiając zakonnikom jako miejsce pobytu jedynie klasztor w Mariampolu na Litwie. W 1908 r. pozostał tam już tylko jeden marianin – ojciec Generał Wincenty Sękowski.

 Dzień wygaśnięcia wspólnoty wydawał się bliski. W Bożym zamyśle jednak misja Zgromadzenia nie została zakończona.

 Z mariampolskiej parafii pochodził Jerzy Matulewicz (1871-1927) – kapłan, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu. Uznając za możliwe odrodzenie zakonu, przybył on w 1909 r. do ojca Sękowskiego i potajemnie wstąpił do marianów. W konspiracji przed władzami carskimi zaczął realizować Boży zamiar ratowania wspólnoty, która od tego momentu rozrastała się w szybkim tempie: gdy w roku 1911 należało do niej tylko trzech członków, to w kilkanaście lat później liczyła ponad trzydziestu kapłanów i braci zakonnych. Tak więc dzięki szczególnemu posłuszeństwu woli Bożej i ogromnej odwadze ojca Odnowiciela dokonało się wielkie odrodzenie zakonu.

 Po latach liczebnego wzrostu mariańskiej rodziny przyszedł trudny okres spowodowany wybuchem II wojny światowej – czas próby, męczeństwa i dobrowolnych ofiar własnego życia dla duchowego dobra ludzi skazanych przez hitlerowców na zagładę.

MARIANIE DZISIAJ

 Obecnie nasze zgromadzenie liczy około sześciuset członków. pracujemy w 18 krajach świata (Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna, Australia, Rwanda, Anglia, Portugalia, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Łotwa, Białoruś, Estonia, Kazachstan, Litwa, Włochy i Polska). W Polsce mamy 22 domy zakonne w 18 miejscowościach. Prowadzimy duszpasterstwo w sanktuariach maryjnych w Licheniu i Stoczku Warmińskim oraz duszpasterstwo parafialne m.in. w Puszczy Mariańskiej (najstarszy klasztor marianów), Warszawie, Goźlinie, Elblągu, Grudziącu, Skórcu (jest tu również nowicjat), Górze Kalwarii (miejsce odbywania postulatu), Lublinie (gdzie obok parafii znajduje się nasze seminarium), Kostomłotach – parafii w obrządku wschodnim. Posiadamy także domy rekolekcyjne: w górach (Rzepiska, Rdzawka, Zakopane), nad morzem (Grzybowo koło Kołobrzegu) oraz w Sulejówku (niedaleko Warszawy.

 Formy naszego zaangażowania są wielorakie – prowadzimy i wspieramy misje, zajmujemy się duszpasterstwem i katechezą dzieci i młodzieży. Są też zakonnicy zaangażowani w pracę literacką, wydawniczą czy naukową na KUL-u w Lublinie i na UKSW w Warszawie. Kilku księży jest kapelanami w szpitalach. Prowadzimy apostolat Miłosierdzia Bożego oraz szerzymy ideę trzeźwości.

WARUNKI WSTĄPIENIA DO ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

 W Zgromadzeniu współbracia służą Bogu i Kościołowi jako kapłani albo bracia zakonni. Do grona Marianów mogą być przyjęci mężczyźni wyznania katolickiego po ukończeniu 17-go roku życia, cieszący się dobrym stanem zdrowia, obdarzeni czystą intencją, nie związani więzami małżeństwa albo ślubami zakonnymi w innych wspólnotach zakonnych. Od kandydatów do kapłaństwa jest wymagane świadectwo maturalne, natomiast od kandydatów na braci świadectwo ukończenia przynajmniej szkoły zawodowej.

 Wszyscy przyjęci kandydaci odbywają roczny postulat, a następnie roczny nowicjat, który jest wymagany przez Prawo Kanoniczne. Później kandydaci do kapłaństwa zostają skierowani do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie, gdzie podejmują studia filozoficzno-teologiczne. Ci natomiast, którzy zdecydowali się służyć jako bracia odbywają juniorat, który również znajduje się w tym samym domu w Lublinie, gdzie kontynuują dalszą formację zakonną.

Duszpasterze Powołań:

ks. Roman Frąckowiak MIC
ks. Zbigniew Borkowski MIC

duszpasterz@marianie.pl 
www.mlodzi.marianie.pl

8 odpowiedzi na „Marianie

 1. Paulina pisze:

  Jak ma na imię i na nazwisko nasz proboszcz

 2. Paweł pisze:

  Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o modlitwę w intencji Iwony, która cierpi na nowotwór mózgu i dzisiaj ma mieć przeprowadzoną operację: o szczęśliwą operację, łaskę zdrowia oraz błogosławieństwo Boże dla niej i jej lekarzy. Bóg zapłać!

 3. Łukasz pisze:

  Matko Najświętsza, proszę w mojej intencji; o zdrowie, dary Ducha Świętego i silniejszą wiarę.

 4. Barbara pisze:

  W intencji uzdrowienia niezdrowej relacji pomiędzy Pawłem a jego mamą i siostrą. O powrót Pawła do Boga i małżeństwa. Panie dziękuję za Twoje działanie, za ludzi których przed nami stawiasz. Ojcze dziękuję za dar miłości, przebaczenia, pokory, uzdrawiania relacji. Panie Ty się tym zajmij.

 5. Olga pisze:

  Ojcze Stanisławie Papczyński, bądź proszę jutro przy mojej Mamie w szpitalu i proszę – wstaw się u Pana Boga naszego i Przenajświętszej Maryi o łaskę uzdrowienia dla mojej Mamy,
  Ufna w Panu,

 6. mama Grażyna pisze:

  Dzisiaj jest Twoje Święto Ojcze Stanisławie Papczyński – proszę wstaw się do Boskiej Opatrzności i Najświętszej Maryi Panny, aby moja córka Magda zdała dzisiaj kolokwium z anatomi – od poniedziałku zaczyna praktyki w szpitalu – proszę bądźcie przy niej – a wszystko będzie dobrze,

 7. Barbara pisze:

  O nawrócenie syna i znalezienia pracy przez dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *