akt erekcyjny

Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Lublinie.

 Działo się to we wtorek, 8 grudnia Roku Pańskiego 2009 w XVI rocznicę utworzenia Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. W V roku pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI, kiedy Prymasem Polski był Józef Kardynał Glemp, Prezydentem Rzeczypospolitej był Lech Kaczyński, Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim był Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Życiński, Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Księży Marianów był Przewielebny ks. Jan Mikołaj Rokosz MIC, a Przełożonym Prowincji Opatrzności Bożej Wielebny ks. Paweł Naumowicz MIC, Dziekanem Dekanatu Lublin Wschód był Ksiądz Kanonik Stanisław Róg, a proboszczem Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny był ks. Marek Otolski MIC, duszpasterzami byli Ksiądz Sergiey Yakubovskyy MIC, Ksiądz Rafał Krauze MIC i Ksiądz Zygmunt Proczek MIC.

 W tym dniu został wmurowany kamień węgielny przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolitę Lubelskiego, to jest kamień pochodzący z bazyliki Zwiastowania w Nazarecie oraz kamień pochodzący z Groty Matki Bożej w Lourdes, poświęcony przez Sługę Bożego Jana Pawła II – Polaka, 7 czerwca 1999 r. podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny.

 Projekt kościoła wykonał śp. Architekt Tadeusz Jędrysko, a wystrój wnętrza wykonał Architekt mgr inż. Andrzej Popławski. Budowę kościoła rozpoczęto 2 lipca 1998 roku, kiedy proboszczem był ks. Jan Podstawka MIC. Dzieło to powstaje dzięki życzliwości i ofiarności wielu ludzi, a szczególnie wysiłkowi całego Zgromadzenia Księży Marianów z ekonomem prownicji na czele ks. Tadeuszem Byczkowskim MIC.

 Najlepszemu i Miłosiernemu Bogu polecamy dalszą budowę Kościoła, dalszy wzrost i pomyślny rozwój tej Parafii, a szczególnie wiernych skupionych wokół nowej świątyni i ją wspierających na różny sposób.

 Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy, niech nam będzie siłą i obroną.

 + Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski

 ks. Paweł Naumowicz MIC
prowincjał

 ks. Tadeusz Byczkowski MIC
ekonom prowincji

 ks. Marek Otolski MIC
proboszcz

 Szanowny Pan Andrzej Popławski
architekt

Akt erekcyjny z podpisami

Dokument uroczystego poświęcenia