historia

O PARAFII

21.10.1990 r. została zawarta umowa między ks. biskupem Bolesławem Pylakiem i prowincjałem Zgromadzenia Księży Maranów w sprawie prowadzenia przez nich parafii. Została ona erygowana 13.05.1993 r. Jej teren wyłączono z parafii Najświętszego Zbawiciela. W 1999 r. przeprowadzono dalszą korektę granic, w wyniku której parafia pozyskała fragment obszaru wcześniej należącego do parafii św. Mikołaja. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Podstawka MIC. Do chwili utworzenia parafii Marianie posiadali już swój dom studiów w miejscu, gdzie planowano wznieść także kościół. Starania o budowę kościoła rozpoczęto już w 1989 r., a 15.01.1993 r. uzyskano wymaganą zgodę. 8 grudnia 2009 r., Abp. Józef Życiński – Metropolita Lubelski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego powstającego kościoła. Pierwsza Msza się została odprawiona 25 grudnia 2010 r., a 23 sierpnia 2012 r. uzyskano zgodę na użytkowanie kościoła. 13 maja 2013 roku świątynia została poświęcona przez Abpa. Stanisława Budzika – Metropolitę Lubelskiego. Obecnie trwa wyposażanie kościoła.

Obok kościoła mieści się Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest najmłodszym mariańskim klasztorem w Polsce – erygowano go w roku 1998. W domu zakonnym mieści się także konwikt dla księży studentów nie-marianów.

WAŻNIEJSZE DATY W ŻYCIU PARAFII

 • 15 stycznia 1993 r. – uzyskanie zgody na budowę kościoła,
 • 13 maja 1993 r. – erygowanie parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
 • 26 sierpnia 1993 r. – pierwsza Msza św. rozpoczynająca pracę duszpasterską w parafii, poświęcenie tymczasowej kaplicy,
 • 2 lipca 1998 r. – rozpoczęcie budowy kościoła,
 • 7 czerwca 1999 r. – poświęcenie kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Licheniu podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny,
 • 30 listopada 1999 r. zmiana granic parafii – dołączona zostaje ulica Sekutowicza,
 • 8 stycznia 2000 r. – zmiana granic parafii – dołączone zostają ulice Ceramiczna, Chodźki, Rapackiego i Związkowa.
 • 8 grudnia 2009 r. – wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego kościoła, przez Metropolitę Lubelskiego – Abpa. Józefa Życińskiego,
 • 22 grudnia 2009 r. – korekta granic parafii – dołączone zostaja następujące ulice: Do Dysa, Al. Spółdzielczości Pracy (nr parzyste), Nasutowska, Dłotlice, Dożynkowa 1 – 7,
 • 25 lutego 2010 r. – uzyskanie zgody na zmianę pozwolenia na budowę kościoła, dzwonnicy i zagospodarowania terenu wokół kościoła,
 • 2 lipca 2010 r. – rozpoczęcie budowy dzwonnicy i zagospodarowania terenu wokół kościoła,
 • 25 grudnia 2010 r. – pierwsza Msza św. (pasterka) w kościele,
 • 26 marca 2011 r. – Konferencja “Dzień Życia”,
 • 21 kwietnia 2011 r. – przeniesienie Najświętszego Sakramentu i wejście do kościoła,
 • 29 kwietnia 2011 r. – pielgrzymka na beatyfikację Jan Pawła II do Rzymu,
 • 23 sierpnia 2011 r. – uzyskanie decyzji oddania kościoła do użytkowania.
 • 1 – 9 października 2011 r. – Misje Święte prowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny
 • 28 listopada 2011 r. – poświęcenie organów,
 • 15 listopada 2012 – zakończenie montażu stacji Drogi krzyżowej
 • 23 listopada 2012 – 60-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • 8 – 11 grudnia 2012 – odnowienie Misji Świętych
 • 10 – 11 maja 2013 – montaż Tryptyku w głównym ołtarzu, obrazów i zacheuszek
 • 13 maja 2013 – dedykacja kościoła
 • 1 września 2014 – rozpoczęcie stałej Adoracji Najświętszego Sakramentu (w kaplicy św. O. St. Papczyńskiego)
 • 16-17 września 2014 – nawiedzenie obrazu Matki Bożej Latyczowskiej
 • 9 grudnia 2014 – montaż stalli w prezbiterium
 • 16 grudnia 2015 – montaż pierwszych ławek w kościele
 • 10 stycznia 2016 – obchody 10-lecia Scholi „Promyczki”
 • 5 czerwca 2016 – kanonizacja bł. o. Stanisława Papczyńskiego w Rzymie
 • 20-25 lipca 2016 – Światowe Dni Młodzieży – pobyt młodzieży z Kazachstanu
 • 27-30 października 2016 – Rekolekcje ewangelizacyjne Źródło
 • 11 grudnia 2016 – Dzień dziękczynienia za kanonizację św. o. Stanisława Papczyńskiego
 • 8 lutego 2017 – montaż pierwszego z trzech dzwonów o imieniu JERZY
 • 11 czerwca 2017 – Parafia podczas IX Parafialnego Festynu Rodzinnego RODZINALIA 2017 otrzymuje z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka medal 700-lecia Miasta