modlitwa Jana Pawła II

w intencji obrony życia.

 

Módlmy się.

Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na

świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością

głosić ludziom naszej epoki EWANGELIĘ ŻYCIA. Wyjednaj im łaskę przyjęcia

jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej

z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego

i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz

z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę

Boga Stwórcy, który miłuje życie.

Amen.