…jeśli umiera Twoje

     dziecko, w którymkolwiek momencie swojego życia, choćby przed swoimi narodzinami, jest takim samym człowiekiem, jak Ty czy ja. Należy mu się szacunek taki sam jak Tobie czy mnie, godne traktowanie, a zatem i godny pogrzeb.

     Prawo zapewnia nam możliwość godnego pochówku człowieka, także tego Małego, które zmarło przed swoimi narodzinami. Trudności z jakimi Rodzice zderzają się w szpitalach, urzędach a czasem i parafiach pochodzą z niewiedzy. Dlatego poniżej znaleźć można najważniejsze informacje pozwalające na wyegzekwowanie prawa takiego Malucha do pogrzebu godnego człowieka.

Formalności w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (szpital, przychodnia)

     Jeśli Rodzice dowiadują się w szpitalu, że ich Dziecko zmarło, warto od razu zastrzec chęć odbioru jego ciała; pozwoli to uniknąć sytuacji, w której szpital zniszczy ciało Małego Człowieka bez wiedzy Rodziców. Mogą je odebrać ze szpitala sami, albo za pośrednictwem firmy pogrzebowej. Jeśli chcą tego dokonać osobiście, po odbior ciała Dziecka dobrze jest przyjść z urną lub drewnianą kasetką, odpowiednia do rozmiaru ciała Dziecka, niezależnie od jego wieku.

     Trzeba też poprosić o wystawienie karty zgonu. Szpital musi wydać ten dokument podobnie jak zwłoki Dziecka, niezależnie od jeg0 wieku. Ten dokument może otrzymać w przychodni także kobieta, która tuż po narodzinach martwego Dziecka w domu zgłosiła się do lekarza lub położnej.

     Należy dopilnować, by ZOZ dopełnił obowiązku poinformowania Urząd Stanu Cywilnego o narodzinach martwego Dziecka w ciągu 3 dni od narodzin, lub wydał takie zawiadomienie Rodzicom do ręki; wówczas mają oni 3 dni od narodzin na złożenie pisma w USC.

     Zwykle obowiązek zawiadomienia USC nie jest podejmowany przez ZOZ ze zwykłej nieświadomości. Oba dokumenty nie są dokumentacją medyczną, dlatego nie ma w nich zastosowania rozrożnienie na poronienie i poród przedwczesny. W świetle polskiego prawa są to zawsze narodziny martwego dziecka.

Zarówno karta zgonu jak i pisemne zgłoszenie urodzenia Dziecka mogą być sporządzone, nawet jeśli niemożliwe jest określenie wieku, masy ciała i płci, na podstawie tzw. uprawdopodobnienia płci przez rodzicow lub lekarza.

Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

     W celu rejestracji Dziecka w USC, Rodzice (lub jedno z nich) stawia się w urzędzie. Po zawiadomieniu, USC wystawia akt urodzenia z adnotacją, że urodziło się martwe (dokument staje się zarazem aktem zgonu).

Formalności pogrzebowe

     Zgodnie z polskim prawem (Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180), Dziecko, które rodzi się nieżywe, powinno zostać zarejestrowane w USC, zaś jego bliscy mają prawo do pochowania go. Jeśli Rodzice rezygnują z tego prawa, obowiązek pogrzebu spada na gminę (Ustawa o cmentarzach… Art. 10 ust. 3) Warto pamiętać, że każda osoba, która zgłosi chęć pochowania osoby zmarłej, może to uczynić.

     Dziecko może zostać pochowane w grobie rodzinnym lub w zbiorowym grobie dzieci zmarłych przed narodzinami, które już istnieją w niektórych miejsach w Polsce. Formalności na cmentarzu nie różnią się od mających miejsce przy okazji pogrzebów osób zmarłych po narodzinach.

     W parafii – jeśli Rodzice pragną pogrzebu katolickiego – zgłaszają się z kartą zgonu Dziecka (czyli aktu urodzenia z USC z adnotacją) i proszą o pogrzeb wedle formularza pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Rytuał pogrzebowy przewiduje pełny pogrzeb w obecności ciała Dziecka nawet z 3 stacjami (w domu, w Kościele i na cmentarzu). Msza św. odprawiana jest w kolorze białym w intencji zmarłego Dziecka i jego Rodziców.

Formalności związane ze świadczeniami

     ZUS powinien wypłacić Rodzicom dziecka lub osobom, które pochowały Dziecko zasiłek pogrzebowy po przedłożeniu stosownego wniosku i aktu zgonu (czyli aktu urodzenia z USC z adnotacją). Kodeks Pracy przewiduje 8-tygodniowy urlop macierzyński dla pracownicy, której Dziecko urodziło się martwe. Realizacja tego uprawnienia uwarunkowana jest rejestracją Dziecka w USC. Tzw, becikowe nie przysługuje.

Kłopoty z firmami ubezpieczeniowymi

     Niekiedy firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z tytuly ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego dziecka na podstawie medycznego rozróżnienia, iż przed 22 tygodniem dziecka nie ma narodzin, ale poronienie. Jeśli podobna klauzula nie została umieszczona w warunkach ubezpieczenia, odmowa taka jest bezprawna, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem wiek dziecka nie ma znaczenia dla stwierdzenia jego narodzin.

     Więcej informacji i potrzebne wzory pism i dokumentów można znaleźć na stronie: http://xpk.kienio.com

2 odpowiedzi na „…jeśli umiera Twoje

  1. - pisze:

    Proszę o modlitwę za Marzenę i Łukasza, którzy dziś zawarli związek małżeński. Proszę także za Dorotę i jej dzieci, Aleksandrę i Franka, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, a także za dusze w czyśćcu cierpiące. Bóg zapłać.

  2. Magda pisze:

    Kilka dni temu urodziłam Franciszka w 26 tygodniu ciąży jego serduszko już nie biło… wraz ze śmiercią mojego syneczka umarła moja dusza i serce. Teraz muszę się zmierzyć ze wszystkimi pytaniami tych setek ludzi, którzy wiedzieli o tym że zostanę mamą. Do samego końca mówiłam, że nie mogę przeć bo moje dziecko mam nosić pod sercem jeszcze trzy miesiące. Urodziłam pięknego synka pokazano mi go a ja nie byłam w stanie go przytulić nie słyszałam jego płaczu, nie widziałam koloru oczu… . Serce mi pęka nie umiem sobie z tym poradzić, choć wiele ludzi mówi mi, że mam przed sobą całe życie. Wolałabym, żeby moje serce przestało bić a mój mały Franek żył.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *