NOWENNA NA JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII W LUBLINIE 2018

MODLITWA JUBILEUSZOWA ZA PARAFIĘ:

Wszechmogący Boże w Trójcy Jedyny!
Bądź błogosławiony za niewysłowioną miłość, jaką masz do nas, i za całą historię naszego zbawienia.
Bądź błogosławiony za to, że w swej Opatrzności przewidziałeś naszą parafię jako miejsce pielgrzymowania w wierze.
Wierzymy, że Ty sam wybrałeś sobie to miejsce i zebrałeś nas we wspólnotę parafialną.
Błogosławimy Cię za wszelkie łaski, jakich nam udzieliłeś w ciągu tych 25 lat!
Błogosławimy Cię za Twoje Słowo, które rozbrzmiewa w tym miejscu i za sakramenty, którymi nas uświęcasz.
Pokornie prosimy o Twoje dalsze błogosławieństwo dla wszystkich wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii – niech będą silne Twoją mocą.
Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, osoby w podeszłym wieku i samotnych, abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów, osoby konsekrowane i prosimy o nowe powołania.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych mieszkańców naszej parafii, którzy jeszcze Ciebie nie znają, tych którzy odwrócili się od Ciebie i tych, co żyją w duchowej oziębłości. Dotykaj ich serc, przemieniaj je i uczyń miłymi Sobie.
Nam wszystkim udzielaj ducha ustawicznego nawrócenia, odnawiaj naszą gorliwość i przymnażaj apostolskiego zapału.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Maryjo Niepokalana – módl się za nami!

Święci patronowie nasi – módlcie się za nami!

 

 


1 DZIEŃ: PIĄTEK 4 MAJA

Dzień dziękczynienia i modlitwy za tych, którzy przyczynili się do powstania parafii i kościoła

 

Wszechmogący Boże!

Chcemy Ci dzisiaj podziękować za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania naszej parafii.

Tak wielu osobomzawdzięczamy to, że możemy dziś świętować ten jubileusz w naszej wspólnocie i w tej naszej świątyni. Udzielaj prosimy żyjącym wszelkich potrzebnych łask, a zmarłym radości życia wiecznego:

 

Chcemy się dziś modlićszczególnie:

– za osoby zaangażowane we wszelkie sprawy organizacyjne związane z powstaniem parafii, Ciebie prosimy…

– za wszystkich, którzy przekazali swe ofiary pieniężne na budowę kościoła,

– za wszystkich, którzy przekazali swe ofiary pieniężne na wyposażenie naszej świątyni,

– za osoby pracujące przy budowie i wyposażeniu kościoła,

– za wszystkich, którzy modlili się w intencji powstania parafii i kościoła,

– za wszystkich, którzy ofiarowywali swe cierpienia i umartwienia w tej intencji,

– za wszystkich pracowników parafii,

– za wszystkich wolontariuszy pracujących na rzecz parafii,

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


2 DZIEŃ: SOBOTA 5 MAJA

 

Dzień modlitwy za małżeństwa

Wszechmogący Boże, Ty ustanowiłeś sakramentalnych małżonków podstawową komórką naszej parafii, Domowym Kościołem. Dziękujemy Ci dzisiaj za wszystkich małżonków dających świadectwo swej wierności i miłości. Prosimy jednocześnie za wszystkie małżeństwa naszej parafii o wzrost we wzajemnej miłości, o zgodę i przebaczenie tam, gdzie to konieczne.

Udzielaj im, prosimy, potrzebnego zdrowia i pomyślności,aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania.

Spraw, Panie, aby nikomu nie brakowało dóbr materialnych koniecznych do zagwarantowania dobrych warunków dla rozwoju rodziny.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za najstarsze małżeństwa w naszej parafii,Ciebie prosimy…

– za narzeczonych przygotowujących się do ślubu,

– za wszystkich, którzy rozeznali swe powołanie do małżeństwa, aby – jeśli taka jest Twoja Wola – znaleźli kogoś, z kim będą mogli zbudować sakramentalny związek,

– za małżonków przeżywających czas rozłąki,

– za małżeństwa skłócone,

– za małżeństwa zagrożone rozpadem,

– za małżeństwa pragnące potomstwa,

– za małżeństwa przeżywające problemy materialne,

– za żyjących w związkach niesakramentalnych,

– za wdowców i wdowy,

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 

 


3 DZIEŃ: NIEDZIELA 6 MAJA (VI NIEDZIELA WIELKANOCNA)

Dzień modlitwy za ojców

 

Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam przykazanie abyśmy czcili naszych ojców. Chcemy Ci dzisiaj za nich podziękować.To dzięki nim pojawiliśmy się na tym świecie. Bądź uwielbiony za wszelkie dobro jakie stało się przez nich naszym udziałem: za to jak troszczyli się o nas, przekazywali nam wiarę, jak wspierali nas w drodze ku dojrzałości ludzkiej. Bądź uwielbiony za ich świadectwo życia.

Udzielaj im wszelkich potrzebnych łask, a jeśli odeszli już z tego świata, daj im, prosimy, jak najprędzej oglądać Twe oblicze w niebie.

Bądź miłosierny wobec grzechów i słabości naszych ojców. Daj również nam łaskę miłosierdzia, abyśmy umieli wybaczyć im ich niedoskonałości i błędy jakie wobec nas popełnili.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za wszystkich ojców w naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za ojców wypełniających z oddaniem swoje życiowe powołanie,

– za ojców mających trudności w wychowaniu swych dzieci,

– za ojców przeżywających kryzys w małżeństwie,

– za ojców przeżywających kryzys wiary,

– za ojców porzuconych przez żony, przez rodziny,

– za ojców, którzy porzucili swe rodziny,

– za ojców, którzy utracili swe dziecko,

– za ojców chorych,

– za ojców uzależnionych,

– za ojców bezrobotnych,

Święty Józefie – módl się za nimi!

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


4 DZIEŃ: PONIEDZIAŁEK 7 MAJA

 

Dzień modlitwy za matki

Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam przykazanie abyśmy czcili nasze matki. Chcemy Ci dzisiaj za nie podziękować. To dzięki nim pojawiliśmy się na tym świecie. One nosiły nas pod swym sercem. Bądź uwielbiony za wszelkie dobro jakie stało się przez nie naszym udziałem: za to jak troszczyły się o nas, przekazywały nam wiarę, jak wspierały nas w drodze ku dojrzałości ludzkiej. Bądź uwielbiony za ich świadectwo życia.

Udzielaj im wszelkich potrzebnych łask, a jeśli odeszły już z tego świata, daj im, prosimy, jak najprędzej oglądać Twe oblicze w niebie.

Bądź miłosierny wobec grzechów i słabości naszych matek. Daj również nam łaskę miłosierdzia, abyśmy umieli wybaczyć im ich niedoskonałości i błędy jakie wobec nas popełniły.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za wszystkie matki w naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za matki wypełniające z oddaniem swe życiowe powołanie,

– za matki oczekujące potomstwa,

– za matki mające trudności w wychowaniu swych dzieci,

– za matki przeżywające kryzys w małżeństwie,

– za matki przeżywające kryzys wiary,

– za matki porzucone przez mężów, przez rodziny,

– za matki, które porzuciły swe rodziny,

– za matki, które utraciły swe dziecko,

– za matki chore,

– za matki uzależnione,

– za matki bezrobotne,

Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nimi!

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


5 DZIEŃ: WTOREK 8 MAJA (UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA)

 

Dzień modlitwy za Ojczyznę

Zatroskani o naszą Ojczyznę, Polskę, chcemy modlić się dziś “Modlitwą za Ojczyznę” Sługi Bożego ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Chcemy także dziś modlić się szczególnie:

– aby życie ludzkie było w Polsce chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, Ciebie prosimy…

– za wszystkich polityków,

– za rządzących naszym miastem,

– za bezrobotnych,

– o trzeźwość w naszej Ojczyźnie,

Maryjo Królowo Polski – módl się za nami!

Święci Patronowie Polski: Stanisławie i Wojciechu – módlcie się za nami!

Święci Stanisławie Kostko i Andrzeju Bobolo – módlcie się za nami!

 

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


6 DZIEŃ: ŚRODA 9 MAJA

 

Dzień modlitwy za dzieci i młodzież

Wszechmogący Boże, chcemy dziś modlić się za dzieci i młodzież naszej parafii.

To oni są jej przyszłością, to oni są przyszłością Kościoła. Spraw, prosimy, aby w swym rozwoju zawsze cieszyli się miłością swych najbliższych, zdrowiem i bezpieczeństwem. Wspieraj ich, aby rozeznali swe powołanie i stając przed wyborem szkoły, studiów, pracy i drogi życiowej kierowali się zawsze Twoją Wolą.

Dodawaj także nam gorliwości i cierpliwości, abyśmy umieli przekazać im żywą wiarę i mądrze towarzyszyć im w ich życiu.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za wszystkie dzieci i młodzież naszej parafii,Ciebie prosimy…

– za dzieci przygotowujące się do I Komunii św.,

– za młodzież przygotowującą się do bierzmowania,

– za dzieci i młodzież przeżywające chorobę,

– za niepełnosprawnych,

– za osieroconych,

– za dzieci i młodzież żyjące w rodzinach dotkniętych nałogami,

– za dzieci i młodzież dotknięte przemocą,

– za dzieci i młodzież żyjące w rodzinach niepełnych lub rozbitych,

– za dzieci i młodzież dotknięte biedą materialną i moralną,

– za młodych, którzy popadli w nałogi,

– za młodych uwikłanych w przestępczość,

Święty Stanisławie Kostko – módl się za nimi!

 

 

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


7 DZIEŃ: CZWARTEK 10 MAJA

 

Dzień dziękczynienia i modlitwy za kapłanów, siostry posługujące w parafii i o nowe powołania

 

Wszechmogący Boże, chcemy dziś z całego serca podziękować Ci za wszystkich księży i osoby konsekrowane, których zaprosiłeś do służby w naszej parafii. Tobie niech będzie chwała, za każde Słowo i każdą łaskę jaką otrzymaliśmy od Ciebie przez ich posługę. Umacniaj ich w powołaniu, obdarzaj zdrowiem i tym czego potrzebują na drodze do świętości. Modlimy się również za znajdujące się na terenie naszej parafii mariańskie Wyższe Seminarium Duchowne.

Jednocześnie prosimy o nowe, liczne powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego z naszej parafii.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za dotychczasowych proboszczów: ks. Jana Podstawkę, ks. Marka Otolskiego, ks. Romana Frąckowiaka, Ciebie prosimy…

– za księży pracujących dotychczas w naszej parafii: ks. Marcina Bartoszczyka, ks. Grzegorza Belczaka, ks. Andrzeja Dziedziula, ks. Krzysztofa Erdzika, ks. Piotra Fedorowicza, ks. Bogumiła Gackę, ks. Sergiusza Jakubowskiego, ks. Krzysztofa Jandernala, Rafała Krauze, śp. ks. Stanisława Krysztopę, ks. Waldemara Ligarzewskiego, ks. Wiktora Łutkowskiego, ks. Przemysława Męcha, ks. Cezarego Mizię, ks. Piotra Napierkowskiego, ks. Krzysztofa Paczosa, ks. Zygmunta Proczka, ks. Artura Radackiego, ks. Klaudiusza Rokickiego, ks. Wojciecha Skórę, ks. Krystiana Sochę, ks. Romana Wcisło, ks. Macieja Zacharę, ks. Bogdana Zielińskiego.

– za siostry zakonne posługujące w parafii i żyjące na jej terenie,

– za nasze mariańskie Wyższe Seminarium Duchowne oraz za mieszkańców Mariańskiego Domu Studiów,

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


8 DZIEŃ: PIĄTEK 11 MAJA

Dzień modlitwy za chorych, cierpiących i samotnych

 

Wszechmogący Boże chcemy dziś ogarnąć naszą modlitwą wszystkich naszych parafian doświadczonych chorobą i cierpieniem. Wysłuchaj, prosimy pokornie, nasze prośby zanoszone za nich: aby, jeśli taka będzie Twoja Wola, jak najszybciej odzyskali zdrowie. Nie dopuść, aby ulegli pokusie zwątpienia, rozpaczy i niewiary.

Niech w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który dla naszego zbawienia cierpiał mękę i śmierć, odnajdą sens swojej boleści i siłę do dźwigania krzyża choroby.

Daj pociechę wszystkim parafianom w podeszłym wieku, zwłaszcza tym doświadczającym cierpienia związanego z utratą sił i zmagającym się z samotnością. Prosimy również o wiele sił i cierpliwości dla osób posługujących chorym i cierpiącym.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za wszystkich parafian chorych i cierpiących, Ciebie prosimy…

– za przebywających w pobliskich szpitalach,

– za osoby w podeszłym wieku,

– za niepełnosprawnych,

– za uzależnionych,

– za zmagających się z depresją,

– za przeżywających samotność,

– za pogrążonych w żałobie,

– za parafian pracujących w służbie zdrowia,

– za opiekujących się chorymi i niepełnosprawnymi,

 

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię

 


9 DZIEŃ: SOBOTA 12 MAJA

Dzień modlitwy za zmarłych

 

Wszechmogący Boże, my, członkowie Kościoła pielgrzymującego na ziemi, chcemy się dziś modlić za tych naszych parafian, którzy jak wierzymy, czekają jeszcze po śmierci na oczyszczenie, by oglądać Ciebie twarzą w twarz. Ty sam najlepiej wiesz, ile bólu powoduje każda śmierć naszych bliskich, ile w naszych sercach jest tęsknoty za naszymi zmarłymi. W swoim miłosierdziu przebacz im grzechy i jak najprędzej otwórz im bramy nieba.

 

Chcemy się dziś modlić szczególnie:

– za wszystkich zmarłych naszych parafian, Ciebie prosimy…

– za wszystkich zmarłych naszych przodków,

– za zmarłych rodziców, współmałżonków, rodzeństwo, wszystkich członków rodziny,

– za zmarłych przyjaciół i inne bliskie nam osoby,

– za zmarłych księży i osoby konsekrowane,

– za ofiary wojen, prześladowań,

– za walczących w obronie Ojczyzny, za zmarłych, którym zawdzięczamy wolność naszego miasta i wolność Polski,

– za zmarłych pochowanych na pobliskich cmentarzach,

– za zmarłych tragicznie,

– za ludzi, którzy odebrali sobie życie,

– za tych, którzy zmarli bez pojednania z Bogiem,

– za wszystkich pogrążonych w żałobie,

 

 

Koronka 10 cnót NMP

Modlitwa jubileuszowa za parafię