WARSZTATY

Blok zajęć artystycznych (muzyczno-tanecznych, garncarskich, fotograficznych i teatralnych ) skierowany był do dzieci i młodzieży gromadzącej się w ramach Akademii Twórczości Dziecięcej działającej przy parafii. Dzieci i młodzież poznawała proste formy rytmiczne, plastyczne, tańce ludowe, improwizacje ruchowe. Wykonywała małe formy garncarskie, nabywała umiejetności szybkiego zapamiętywania tekstów, odgrywała role na scenie biorąc udział w przygotowaniu jasełek, uczyła się właściwej emisji głosu. Podczas zajęć fotograficznych poznawała zasady posługiwania się aparatami fotograficznymi, gromadzeniem zdjęć, oraz uczyła się zasad powstawania dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń z życia parafii i lokalnej społeczności. Zdjęcia zamieszczane poniżej jak i w galerii na stronie internetowej są często efektem ich pracy.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

ZAJĘCIA GARNCARSKIE

ZAJĘCIA TANECZNE

ZAJĘCIA TEATRALNE

Owocem zajęć tanecznych i zajęć teatralnych było przedstawienie pt. “Jasełka – Boże Narodzenie 2011”. Film z tego wydarzenia pod tym samym tytułem można znaleźć tutaj… ►►►, lub na naszym kanale YouTube – MarianieLublin.

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

Blok zajęć sportowych skierowany był również do dzieci i młodzieży z terenu naszej parafii. W salach sportowych pobliskich szkół, dzięki życzliwości dyrekcji placówek oświatowych, dzieci i młodzież parafii mogły angażować się w swoje zainteresowania sportem i rekreacją. Zajęcia te miały ogromny wpływ na ich rozwój fizyczny i psychiczny, zaspakajały potrzebę ruchu, osiąganie sukcesu i uczyły jak pogodzić się z porażką.

  • piłki nożnej
  • piłki siatkowej
  • samoobrony
  • strzeleckie

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE – to warsztaty, które wspierały i zabezpieczały potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, uczyły akceptacji siebie i innych, wspierały indywidualne zainteresowania i wzmacniały osobowość uczestników, pomagały w nawiązywaniu właściwych relacji z innymi, uczyły rozwiązywania problemów w grupie i poprawiały komunikację interpersonalną.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT