Nauki przedmałżeńskie

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA i ŻYCIA W RODZINIE

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w najbliższym roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną się w np. terminach:

  • 24 września 2019 r. (planowane zakończenie 19 listopada 2019 r.)
  • 11 lutego 2020 r. (planowane zakończenie 7 kwietnia 2020 r.)

Katechezy odbywają się przez dziesięć kolejnych wtorków o godz. 19.00 w salce NAZARET w kościele (wejście od strony drzwi do zakrystii).

Przygotowanie bezpośrednie (DDR 27) dotyczy narzeczonych i obejmuje obowiązkowo:

I. Spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej – winno mieć ono miejsce przynajmniej na trzy miesiące przed dniem zaślubin. Podczas tego spotkania duszpasterz informuje narzeczonych o poszczególnych etapach przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

II. Dziesięć katechez przedślubnych – powinny one obejmować tematy z zakresu: teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego oraz liturgii sakramentu małżeństwa (por. DDR 30), w następującym porządku:
1. Kim jest dla mnie Chrystus?
2. Miłość w małżeństwie (drogi i rozdroża miłości).
3. Powołanie do społeczności wierzących. Kościół to my.
4. Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.
5. Bóg chce nas zbawić w Kościele (Sakramenty.)
6. Kształtowanie życia religijnego (organizacja, tradycja, obyczaje).
7. Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu).
8. Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć.
9. Co to znaczy wierzę? Co to znaczy być chrześcijaninem?
10. Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.
Każda z katechez winna trwać przynajmniej 45 minut. Katechezy 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 prowadzi duszpasterz, zaś katechezy 2, 8 i 10 – Parafialny Doradca Życia Rodzinnego.

III. Trzy spotkania indywidualne (co najmniej) w Parafialnej Poradni Rodzinnej, realizowane przez Parafialnego Doradcę Życia Rodzinnego na temat odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych, sztucznych zapłodnień, oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności, wg opracowanego przez AODR programu

IV. Dzień skupienia dla narzeczonych kończących katechezy przedślubne; winien być on połączony z możliwością dłuższej modlitwy, spowiedzi, Mszą Świętą i konferencją.

V. Dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań do ślubu, druga – niedługo przed zawarciem sakramentu, by pełniej i w czystości serca przeżyć przyjęcie tego sakramentu

VI. Rozmowa sprawdzająca wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny; odbywa się ona na zakończenie bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu, a dotyczyć ma poglądów narzeczonych na sakramentalność i nierozerwalność małżeństwa, miłość, wierność, płodność i szacunek wobec poczętego dziecka, jego wychowanie. Ta rozmowa będzie też sposobnością dla zrealizowania formalności oraz poinstruowania narzeczonych o przebiegu liturgii zaślubin.
Za przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa jest odpowiedzialny Ksiądz Proboszcz, a jeśli to przygotowanie jest prowadzone w ramach duszpasterstwa akademickiego to odpowiedzialnym jest Duszpasterz Akademicki.
W (wyjątkowych) uzasadnionych wypadkach (DDR 34), gdy narzeczeni nie mogą odbyć ww. przygotowania bezpośredniego, wówczas Ksiądz Proboszcz może dać pisemne skierowanie na odbycie przygotowania prowadzonego przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Za całość tego przygotowania odpowiada duszpasterz wyznaczony przez Księdza Biskupa; on rozpatruje skierowanie od Księdza Proboszcza i dokonuje zapisów.
Jeśli narzeczeni nie mogą uczestniczyć w wyżej zaproponowanej formie przygotowania, wówczas (zgodnie z DDR 34) Ksiądz Proboszcz ma obowiązek indywidualnie przygotować narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

I Niedziela miesiąca
Kościół Rektoralny pw. Św. Wojciecha
godz. 15.00
ul. Podwale 15
20-117 Lublin
tel. (081) 532-41-38

II Niedziela miesiąca
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
godz. 15:00
ul. Kalinowszczyzna 3
20-129 Lublin
tel. (081) 747-50-91

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
godz. 15:30
ul. Bursztynowa 20
20-576 Lublin
tel. (081) 527-10-57

III Niedziela miesiąca
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej
godz. 15:00
ul. Koncertowa 15
20-866 Lublin
tel. (081) 740-41-54

IV Niedziela miesiąca
Parafia pw. Św. Jana Pawła II
godz. 15:00
ul. Bp. Mariana Fulmana 9
20-492 Lublin
(Kaplica)
tel. 603-198-214

Udział w Dniu Skupienia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.