o powołania

O Panie Jezu, który wezwałeś Apostołów, by stali się rybakami ludzi i twórcami świata, w którym króluje sprawiedliwość i pokój, wezwij także do siebie młodych mężczyzn i młode niewiasty. Wzbudź w ich sercach pragnienie pozostania z Tobą i naśladowania Cię aż do końca. Spraw, by mieli udział w Twoim dążeniu do zbawienia całej ludzkości i otwórz ich serca na cały świat. Wezwani i przemienieni przez Ciebie w “sól i światło” niech staną się świadkami Twojej obecności i głosicielami Twojego Królestwa aż po wszystkie krańce ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.