Liturgia

 

Liturgia jest kościelną (hierarchicznie uporządkowaną) celebracją chrześcijańskiego misterium (Misterium Paschy Chrystusa – Jego Męki, Śmierci, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego) w czasie od Zesłania Ducha świętego aż do Paruzji; wypełnieniem pod osłona symboli “dzieła”, jakie Ojciec dał do wykonania swojemu Synowi (J 17,4); przyjmowaniem przez Kościół – Oblubienicę Chrystusa – “błogosławieństwa” zstępujących od Ojca, przez Chrystusa, w Duchu Świętym (uświęcenie, zbawienie) i odpowiedzią “błogosławieństwa”, jakie Kościół zanosi do Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym (kult całkowity i publiczny)/ udziałem w kapłańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi (1Tm 2,5), zapewniającym komunię z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym oraz z całą społecznością Kościoła na ziemi, w niebie i w czyśćcu, w drodze do pełni zbawienia w niebieskim Jeruzalem, gdzie Bóg będzie “wszystkim we wszystkich” (por. KL 5-8,. 1 Kor 15,28).
/ks. prof. Stanisław Czerwik/