Duszpasterze

  • ks. Roman Frąckowiak MIC – proboszcz, przełożony, ekonom, tel. 81 747 60 53 wew. 101, e-mail: lublin@marianie.pl
  • ks. Zygmunt Proczek MIC – duszpasterz, spowiednik sióstr, pisarz – tel. 81 747 60 53 wew. 118, e-mail: zygmuntpr@wp.pl
  • ks. Wojciech Skóra MIC – wikariusz, duszpasterz młodzieży, tel. 81 747 57 07, e-mail: skora@marianie.pl
  • ks. Dariusz Kwiatkowski MIC – duszpasterz dzieci, tel. 81 747 60 53 wew. 115, e-mail: integrumhome@gmail.com
  • ks. Maciej Zachara MIC – duszpasterz, tel. 81 747 60 53 wew. 116,
    e-mail: maciej.zachara@wp.pl