stan ofiar 2017

na budowę i wyposażenie kościoła

treść zapisu Przychody Rozchody Saldo
z przeniesienia 2016 r.     91748,85
ofiary na wyposażenie kościoła – styczeń 2017 4795,00   96543,85
taca na wyposażenie kościoła – styczeń 2017 5306,56   101850,41
za ławki   10000,00 91850,41
ofiary na wyposażenie kościoła – luty 2017 1670,00   93520,41
taca na wyposażenie kościoła – luty 2017 5428,43    98948,84
 za ławki   10000,00  88948,84
automatyka pierwszego dzwonu   8000,00  80948,84
ofiary na wyposażenie kościoła – marzec 2017 3372,00   84320,84
taca na wyposażenie kościoła – marzec 2017 6207,70   90528,54
 za dzwon – pozostała część    20500,00 70028,54
żarówki do lamp wokół kościoła   165,75 69862,79
 za ławki   7200,00 62662,79
ofiary na wyposażenie kościoła – kwiecień 2017 5000,00   67662,79
taca na wyposażenie kościoła – kwiecień 2017 7598,57   75261,36
 za ławki   10000,00 65261,36
maszyna do sprzątania kościoła   8000,01 57260,36
ofiary na wyposażenie kościoła – maj 2017  2845,00   60105,36
taca na wyposażenie kościoła – maj 2017 5757,79   65863,15
szafa do kancelarii na dokumenty – zaliczka   2000,00 63863,15
za ławki     10000,00 53863,15
ofiary na wyposażenie kościoła – czerwiec 2017  3422,00   57285,15
taca na wyposażenie kościoła – czerwiec 2017 4775,45    62060,60
 przychód z Festynu  17666,67   79727,27
 dokończenie oświetlenia wokół kościoła – materiały i robocizna   10000,00  69727,27
ofiary na wyposażenie kościoła – lipiec 2017 4800,00   74527,27
taca na wyposażenie kościoła – lipiec 2017  3733,51    78260,78
kolumna głośnikowa do odsłuchu   538,74 77722,04
żarówki do prezbiterium   631,36 77090,68
szafa do kancelarii – zapłata końcowa    2500,00 74590,68
czyszczenie dachu kościoła   1200,00 73390,68
 ofiary na wyposażenie kościoła – sierpień 2017 2320,00    75710,68 
 taca na wyposażenie kościoła 4020,15    79730,83 
 żarówki do prezbiterium    428,16 79302, 67
 za ławki   22400,00  56902,67 
 kołki do ławek i ich montaż   480,00  56422,67