stan ofiar 2016

na budowę i wyposażenie kościoła

treść zapisu Przychody Rozchody Saldo
z przeniesienia 2015 r.     90667,65
ofiary na wyposażenie kościoła – styczeń 2016 1460,00   92127,65
taca na wyposażenie kościoła – styczeń 2016 4925,38   97053,03
za ławki   20000,00 77053,03
ofiary na wyposażenie kościoła – luty 2016 4080,00   81133,03
taca na wyposażenie kościoła – luty 2016 5342,15   86475,18
 za ławki   14000,00 72475,18
daszki nad wejściem do zakrystii i do kaplicy   12300,00 60175,18
ofiary na wyposażenie kościoła – marzec 2016  4535,00   64710,18
taca na wyposażenie kościoła – marzec 2016  6244,46   70954,64
za ławki   7500,00 63454,64
ofiary na wyposażenie kościoła – kwiecień 2016 6812,00   70266,64
taca na wyposażenie kościoła – kwiecień 2016 5152,04   75418,68
 za ławki   7500,00 67918,68
ofiary na wyposażenie kościoła – maj 2016 6999,00   74917,68
taca na wyposażenie kościoła – maj 2016 4583,96   79501,64
za ławki    7500,00 72001,64
ofiary na wyposażenie kościoła – czerwiec 2016  4530,00   76531,64
taca na wyposażenie kościoła – czerwiec 2016  4038,02   80569,66
przychód z festynu  17431,76   98001,42
słupy do oświetlenia wokół kościoła – 10 szt.   11000,00  87001,42
za ławki   10000,00 77001,42
pielęgnacja zieleni   2317,68 74683,74
żarówki do lamp wokół kościoła    540,00 74143,74
za ławki    6000,00 68143,74
ofiary na wyposażenie kościoła – lipiec 2016 5767,00    73910,74
taca na wyposażenie kościoła – lipiec 2016 4081,16    77991,90
montaż kołków do ławek w posadzce   1900,00 76091,90
 za ławki    4000,00 72091,90
ofiary na wyposażenie kościoła – sierpień 2016 4315,00    76406,90
taca na wyposażenie kościoła – sierpień 2016 3646,25   80053,15
za ławki    4000,00 76053,15
ofiary na wyposażenie kościoła – wrzesień 2016 6150,00   82203,15
taca na wyposażenie kościoła – wrzesień 2016 4900,80   87103,95
za ławki   2500,00  84603,95
ofiary na wyposażenie kościoła – październik 2016 3435,00   88038,95
taca na wyposażenie kościoła – październik 2016 6261,87   94300,82
ofiary na wyposażenie kościoła – listopad 2016 4705,00    99005,82
taca na wyposażenie kościoła – listopad 2016 5737,04   104742,86
fresk i witraż do kaplicy św. o. St. Papczyńskiego   5500,00 99242,86
naprawa schodów koło kancelarii    800,00 98442,86
ofiary na wyposażenie kościoła – grudzień 2016  12210,00   110652,86
taca na wyposażenie kościoła – grudzień 2016  6095,99   116748,85
za dzwon    5000,00 111748,85
 za ławki   20000,00 91748,85