uratuj Świętego 2011

Nowenna w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

Dzień dziewiąty – Walkę o Życie można i trzeba wygrać!

„Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład i przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić (…). Dozwól zatem, byśmy umieli z sercem uległym i ofiarnym słuchać każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych: w ten sposób nauczymy się nie tylko „nie zabijać” ludzkiego życia, ale będziemy też umieli je czcić, miłować i umacniać.”

Evangelium Vitae

Dzień ósmy – Nie trać otuchy!

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!”

Kalisz, 4 czerwca 1979

Dzień siódmy – Przemoc przeciw prawu Bożemu

„Pierwotne  i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje  wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części  społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny  rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: “prawo” przestaje być  prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie  nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli  silniejszego.”

Evangelium Vitae

Dzień szósty – Wiek XX – wiek zagłady

„Wiek  XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako nie kończąca  się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich.”

Evangelium Vitae

Dzień piąty – Miłość przez całe Życie

„Troska  o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, (…) jest pierwszym i  podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

Nowy Jork, 2 października 1979

Dzień czwarty – Chrystus nas wzywa do obrony Życia

„Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego “Tak”, owego “Amen”, którym jest sam Chrystus.”

Familiaris Consortio

Dzień trzeci – Rozwój powinien służyć Życiu

„Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe.”

Kalisz, 4 czerwca 1997 roku

Dzień drugi – Obowiązek obrony Życia

„Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.”

Kalisz, 4 czerwca 1997 roku

Dzień pierwszy – Prawo do Życia

“Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj (…)”

Evangelium Vitae

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *