WARSZTATY

Blok zajęć artystycznych (muzyczno-tanecznych, garncarskich, fotograficznych i teatralnych ) skierowany był do dzieci i młodzieży gromadzącej się w ramach Akademii Twórczości Dziecięcej działającej przy parafii. Dzieci i młodzież poznawała proste formy rytmiczne, plastyczne, tańce ludowe, improwizacje ruchowe. Wykonywała małe formy garncarskie, nabywała umiejetności szybkiego zapamiętywania tekstów, odgrywała role na scenie biorąc udział w przygotowaniu jasełek, uczyła się właściwej emisji głosu. Podczas zajęć fotograficznych poznawała zasady posługiwania się aparatami fotograficznymi, gromadzeniem zdjęć, oraz uczyła się zasad powstawania dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń z życia parafii i lokalnej społeczności. Zdjęcia zamieszczane poniżej jak i w galerii na stronie internetowej są często efektem ich pracy.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

no images were found

ZAJĘCIA GARNCARSKIE

no images were found

ZAJĘCIA TANECZNE

no images were found

ZAJĘCIA TEATRALNE

no images were found

Owocem zajęć tanecznych i zajęć teatralnych było przedstawienie pt. “Jasełka – Boże Narodzenie 2011”. Film z tego wydarzenia pod tym samym tytułem można znaleźć tutaj… ►►►, lub na naszym kanale YouTube – MarianieLublin.

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

no images were found

ZAJĘCIA SPORTOWE

Blok zajęć sportowych skierowany był również do dzieci i młodzieży z terenu naszej parafii. W salach sportowych pobliskich szkół, dzięki życzliwości dyrekcji placówek oświatowych, dzieci i młodzież parafii mogły angażować się w swoje zainteresowania sportem i rekreacją. Zajęcia te miały ogromny wpływ na ich rozwój fizyczny i psychiczny, zaspakajały potrzebę ruchu, osiąganie sukcesu i uczyły jak pogodzić się z porażką.

  • piłki nożnej

no images were found

  • piłki siatkowej
  • samoobrony
  • strzeleckie

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE – to warsztaty, które wspierały i zabezpieczały potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, uczyły akceptacji siebie i innych, wspierały indywidualne zainteresowania i wzmacniały osobowość uczestników, pomagały w nawiązywaniu właściwych relacji z innymi, uczyły rozwiązywania problemów w grupie i poprawiały komunikację interpersonalną.

no images were found

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

no images were found